Wie zijn wij?

De Harkemaster Courant tezamen met DeHarkema online media is een initiatief van het Plaatselijk belang en een onafhankelijke groep vrijwilligers die de redactie vormen. De doelstelling van deze website is om een online en offline informatieplatform te generen welke betrouwbaar en actueel in de lokale informatievoorziening voldoet.

Om dit alles in goede banen te leiden is er gekozen voor de vorming van een redactie welke het dagelijkse beheer heeft over dit platform. Zonder tussenkomst van alle losse verenigingen zijn zij de spil in de communicatie zodat actualiteit ook echt kan worden gegarandeerd. Daarbij wordt er elke maand een papieren uitgave gerealiseerd in een oplage van 3000 stuks in full color en op tabloid formaat.

Daarbij is het belangrijk dat deze redactie wordt geïnformeerd over het wel en wee in Harkema. Daarom roept de redactie iedereen op, dus niet alleen de verenigingen en organisaties maar ook de inwoners zelf om hun steentje bij te dragen aan dit platform.

Jaarlijks of indien vaker noodzakelijk is er intensief overleg tussen alle organisaties welke in Harkema actief zijn en aan dit platform willen meedragen.


De huidige actieve redactie van De Harkemaster Courant | DeHarkema.frl

Hanny tromp, Gerard van der Wijk


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter