Plaatselijk Belang Harkema

Wat is Plaatselijk Belang ?

Plaatselijk Belang Harkema is een vereniging met ongeveer 700 leden. Alleen inwoners van Harkema kunnen lid worden van deze vereniging. De naam zegt het al: zij probeert de plaatselijke belangen zo goed mogelijk te dienen, daarvoor heeft zij een bestuur dat door de leden is gekozen.

Wat wil Plaatselijk Belang?

Plaatselijk Belang wil dat Harkema een dorp is waar het prettig leven, wonen en werken is. Daarvoor is het nodig dat er voldoende woningen zijn of komen. Dat er goede voorzieningen zijn zoals: onderwijs, verenigingen, sportaccommodaties maar ook goede wegen, ruime groenvoorzieningen en speelmogelijkheden voor de kinderen. Kortom een dorp waar iedereen zich thuis kan voelen.

Hoe doet Plaatselijk belang dat ?

Elke maand wordt door het bestuur van Plaatselijk Belang vergaderd. Tijdens de vergadering worden lopende zaken met elkaar besproken en als dat nodig is wordt er actie ondernomen. Plaatselijk Belang heeft de mogelijkheid om een werkgroep of comité op te richten die bepaalde zaken uitzoekt  of uitvoert. Zo zijn er werkgroepen in het leven geroepen voor het realiseren van de doelstellingen die in de dorpsvisie staan.  De doelstellingen zijn:

 • -          Harkema energieneutraal,
 • -          Ondernemend en initiatiefrijk Harkema
 • -          Harkema het gezondste dorp van Fryslân.

Ook zijn er vaak dingen die geen naam mogen hebben:

 • -          het verwijderen van afval;
 • -          het doorgeven van gebreken aan wegen, beplanting of verlichting;
 • -          Het doorgeven van overlast
 • -          Etc, etc..

Verder wordt er regelmatig contact onderhouden met verschillende instanties. Hetgeen betekent dat er veel overleggen en vergaderingen plaats vinden met andere organisaties. En dat er veel bijeenkomsten worden bezocht. Tevens is er een paar keer per jaar een gezamenlijke vergadering met andere Plaatselijk Belang uit Achtkarspelen. Daar komen de zaken aan de orde die gemeentelijk zijn.

 

De ledenvergadering

Eenmaal per jaar schrijft het bestuur een algemene ledenvergadering uit. Zij doen dan verslag van al haar activiteiten. De leden kunnen dan hun mening geven over het gevoerde beleid. Ook is het mogelijk dat de leden (u dus) het bestuur verzoekt om een ledenvergadering bijeen te roepen of een onderwerp op de agenda van de ledenvergadering te zetten.

 

Het bestaansrecht van Plaatselijk Belang.

De verenigingen van Plaatselijk Belang zijn bij koninklijk besluit opgericht. Daarmee werd namelijk voor de kleinere dorpen de mogelijkheid geschapen om via een rechtspersoon de belangen van het dorp bij de overheid te behartigen. Het is daarom noodzakelijk dat alle inwoners (zelfstandige huishoudens) lid zijn van Plaatselijk Belang, zodat Plaatselijk Belang Harkema zoveel als mogelijk de belangen van het gehele dorp behartigd. Om de contributie hoeft u het echt niet te laten: nog geen 50 eurocent in de maand (5 euro per jaar).

Bent u nog geen lid meld u dan snel aan via: http://www.deharkema.frl/lid-worden-plb


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Google
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • MySpace
 • Twitter