Themapark De Spitkeet

Themapark De Spitkeet

Op het terrein van het Themapark stonden tot de jaren ’60 verscheidene woningwetwoningen gebouwd in het begin van de twintigste eeuw door de Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Omdat deze woningen toen niet meer voldeden aan de eisen van die tijd werden ze stuk voor stuk afgebroken. Toen in 1989 huisnummer 30 leeg kwam zou dat ook worden opgeruimd. Hiertegen kwamen de Stichting Oud Achtkarspelen, de S.W.A. en dorpsbelang Harkema in verzet. Zij wilden deze woning bewaren en dan gebruiken als startpunt voor een op te richten openluchtmuseum. De plaggenhut stond al sinds 1964 op het armenkerkhof.

Er werd een plan gemaakt voor de inrichting en in 1990 werd de Stichting Friesch-Groningsche Heide ‘geboren’. Enkele jaren later kwam het Jelle Dam Hûs er bij. Deze woning werd gebruikt als ontvangstruimte. In 1998 werd het woudhuisje, het Jehannes - Hinke Hûs, herbouwd. Dit was een oorspronkelijke woning zoals die in de Friese Wouden heel veel werden gebouwd in de 19e eeuw. Toen het Jelle Dam Hûs te klein werd als ontvangstruimte (er kwamen steeds meer bezoekers) werd in 2002 het prachtige nieuwe ontvangstgebouw ‘ It Skieppehok’ gebouwd. Een geweldige vooruitgang.

Daarnaast zijn er in de loop van de tijd nog diverse andere bezienswaardigheden bij gekomen, zoals een holwoning, een onderduikershol, een kippenhok-woning, een klokkenstoel, een baarhuisje en een expositieruimte met veengereedschap en vlasbewerkingsmateriaal. In 2015 is de Malmoune gereed gekomen. Oorspronkelijk was dit een huis bestaande uit vier kleine éénkamer-woningen dat aan vier gezinnen huisvesting bood.

Medewerkers 
Het museum heeft een beheerder in dienst die alle zaken coördineert. Daarnaast zijn er ongeveer 80 vrijwilligers actief die diverse werkzaamheden uitvoeren om het museum draaiende te houden.


Openluchtmuseum/Themapark  "De Spitkeet"

De Dunen 3
9281 KT  Harkema
Telefoon 06-83417414
E-mail: info@despitkeet.nl
Website: www.despitkeet.nl


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter