Colofon

De Harkemaster Actueel:

Website : www.deharkema.frl
Facebook : /Harkemaster.Courant
Twitter : @DeHarkemaFRL

Digitaal Redactieadres:
redactie@deharkema.frl
Of deponeer de kopij in de kopijbrievenbus aan de Warmoltsstrjitte 67-K in Harkema.

Post- redactie adres:
De Harkemaster Courant
Warmoltsstraat 67-K
9281 PL Harkema

LET OP!! Elke vrijdag vóór het uitkomen van de krant kunt u langskomen bij de redactie tussen 14 en 16 uur.

Penningmeester:
Frans van der Meulen
administratie@deharkema.frl

Bankrekeningnummer:

NL30 RABO 030 42 37 299
t.n.v. St. Doarpsblêd de Harkema

Redactieleden:
Hanny Tromp
Gerard van der Wijk

Kopij aanleveren per email: 

redactie@deharkema.frl
Of deponeer de kopij in de kopijbrievenbus aan de Warmoltsstrjitte 67-K.

Zie ook: http://www.deharkema.frl/aanlevering


De Harkemaster Courant is een maandelijkse uitgave van Stichting Doarpsblêd de Harkema. De stichting is volledig afhankelijk van donateurs, giften en advertentie-inkomsten. Het voortbestaan van deze krant blijft hier dan ook altijd afhankelijk van.

Drukkerij:
RODI Rotatiedruk BV


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter