We stoppen met de Harkemaster Courant.

September 10, 2020
Beste lezers en inwoners van Harkema,

Onlangs hebben wij besloten te stoppen met de Harkemaster Courant, de website, Facebookpagina en de Harkemaster Munt. De redenen hiervan leggen wij u middels deze open brief graag uitvoerig uit.

De Harkemaster Courant
September 2014 hebben wij het toen noodlijdende Doarpsblêd de Harkema nieuw leven ingeblazen. Als inwoners van Harkema vonden wij het namelijk erg jammer dat alles zou stoppen. We hebben destijds een enthousiast redactieteam samengesteld en het Doarpsblêd voortgezet met een vernieuwd format en onder de noemer Harkemaster Courant. Iedere maand hebben wij de krant met veel plezier, bevlogenheid en enthousiasme gemaakt. Nu, zes jaar later, staan we er inmiddels toch anders in.

Negativiteit
Direct na de start van de Harkemaster Courant ontvingen wij veel positieve feedback. Ook het digitale platform eromheen werd op prijs gesteld door Harkema. De krant kon financieel ook weer volledig op zichzelf draaien met veel nieuwe donateurs en adverteerders. Toch veranderde de smaak in de loop van de jaren voor ons. Wanneer er een foutje in sloop, al dan niet van onze kant, werden wij gekleineerd, aangevallen en zelfs bedreigd. Helaas gebeurde dit de laatste tijd steeds regelmatiger, ook wanneer de fout duidelijk niet bij ons lag. Door de aard van de krant en ons team (lokaal, gemaakt door lokale redactieleden) is het natuurlijk ook heel makkelijk voor dorpsgenoten om even op ons af te stappen in bijvoorbeeld de winkel of tijdens het sporten. Dat is ook geen probleem als even gevraagd wordt over een deadline, e mailadres of advertentiekosten. Het is echter wel een probleem wanneer men doelbewust in de aanval gaat over een stukje of een gemiste deadline en het op de persoon gaat spelen. Voor ons maakt dat het er allemaal niet leuker op.

Ook het aandringen op het plaatsen van anonieme stukken om onderlinge ruzies en meningsverschillen uit te vechten, heeft er bij ons voor gezorgd dat ons enthousiasme en plezier kelderde. Wij hebben vanaf dag één heel duidelijk gezegd dat wij niet tussen ruziënde dorpsgenoten, ondernemers en bedrijven willen staan. Gevolg: opzeggende adverteerders en donateurs.
Een ieder weet dat wij geen hard commercieel bedrijf runnen. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, een redactie en een team van bezorgers bestaande uit dorpsgenoten die zich belangeloos inzetten om iedere maand een krant te maken en te bezorgen, zo goed en zo kwaad als dat kan naast onze dagelijkse werkzaamheden, huishoudens en overige verplichtingen.

Financiën en coronavirus
Toen kwam begin dit jaar het coronavirus. Omdat het normale leven ontregeld was en veel zelfs helemaal kwam stil te liggen, was er voor ons vrijwel geen kopij. Wij besloten dan ook voorlopig even geen krant te maken en verspreiden. Gelukkig waren er veel begripvolle dorpsgenoten. Toch waren er ook mensen die veel minder begripvol waren, ze begrepen niet waarom er geen krant meer kwam. Veel adverteerders zegden op en een groot aantal donateurs boekten hun jaarlijkse donatie (van gemiddeld € 3,00 ) terug of stopten zelfs hun bijdrage vanwege het niet verschijnen van de krant. Hoewel wij niet in de huishoudboekjes van de adverteerders en donateurs kunnen kijken, zijn wij natuurlijk wel afhankelijk van onze adverteerders en donateurs. Onze tarieven zijn erg laag, maar opgeteld konden wij met al deze kleine beetjes samen wél de krant financieren. Helaas is dat de laatste jaren steeds moeilijker geworden. De kosten stijgen ieder jaar, subsidies liepen af en steeds meer opzeggende adverteerders en donateurs. Gelukkig kennen we geen schulden. Dat willen we graag ook zo houden en daarom denken we dat nu stoppen de juiste decisie is.

Veranderde tijden
De tijden zijn veranderd. Nieuws is 24/7 beschikbaar overal op internet. Er zijn genoeg nieuwsmedia, ook regionaal. Bovendien heeft vrijwel elke club, vereniging, stichting, ondernemer etc. eigen social media kanalen waarmee leden en geïnteresseerden geïnformeerd worden. Zijn wij dan eigenlijk niet een beetje boventallig? Doen we er dan nog toe?

Dus we stoppen...
We hebben deze zomer met elkaar overleg gehad over het reilen en zeilen van de laatste jaren. Vooral de negatieve en soms agressieve bejegeningen naar ons persoonlijk hebben voor ons de sfeer verpest. En heel feitelijk gezien; hoe lang kunnen we op deze manier doorgaan zonder schulden te maken?
Wij maakten de Harkemaster Courant voor ons plezier en uit liefde voor het dorp. En het moet gezegd, we hébben er ook veel plezier aan beleefd, het was een mooie taak om uit te voeren. Toch merken we stuk voor stuk dat voor ons de lol er wel af is, het is klaar, het is goed zo.

Zoals al gezegd betekent dit alles dat wij stoppen met de fysieke krant, maar ook met de website, de Facebookpagina en de Harkemaster Munt. Volgens ons is het een verstandig besluit nu te stoppen voor er schulden o.i.d. ontstaan. Wij vinden het heel spijtig voor onze dorpsgenoten, de bedrijven, verenigingen en een ieder die de krant waarderen. Wij hopen op uw begrip.

Harkemaster Munt
Zoals gezegd zal de krant niet meer uitkomen en komt ook de Harkemaster Munt te vervallen. Deze munt was na het opheffen van de H&I een middel om de lokale economie te boosten en motiveren. Wij vragen iedereen in het bezit van munten deze nog te besteden bij de deelnemende ondernemers. Deelnemende ondernemers kunnen de munten tot en met 1 december 2020 inleveren bij de krant. Na deze datum wordt de stichting naar alle waarschijnlijkheid formeel overgeschreven naar Plaatselijk Belang Harkema. In het kader van de AVG zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden. Het PB zal dan t.z.t. verder communiceren over een mogelijk doorstart o.i.d.

Adverteerders
Openstaande facturen van adverteerders kunnen als niet verzonden worden beschouwd. Er zijn verder geen vooruitbetaalde advertenties geplaatst.
De baten die eventueel nog over zijn maken wij over naar het Plaatselijk Belang Harkema. Dit zal gebeuren direct na opheffing van de IBAN rekening. Hiermee vervallen dan ook direct alle donaties incasso's en automatische donatie overschrijvingen.

Wij danken iedereen die onze Harkemaster Courant hebben gewaardeerd.


De Redactie
lees verder »