Adverteren

De Harkemaster Courant is een maandelijkse uitgave van Stichting Doarpsblêd de Harkema. De stichting is volledig afhankelijk van donateurs, giften en advertentie-inkomsten. Het voortbestaan van deze krant blijft hier dan ook altijd afhankelijk van.

Omdat de Harkemaster Courant geen winstoogmerk heeft hanteren wij betaalbare adverteerderstarieven. Op onze advertentietarieven is tevens geen BTW van toepassing. Het doel van de inkomsten is uitsluitend om de kosten van de toekomstige courantuitgaven te kunnen dekken.

Vaste adverteerders betalen lagere tarieven, dit geldt tevens voor non-profit instellingen, verenigingen, clubs, kerken en scholen. Informeer naar de mogelijkheden.

Tarieven familieberichten (overlijden, jubileum, verjaardag) 
vanaf het jaar 2019 is dit kosteloos!

Advertentietarieven 0% BTW:
1/1 - 265x400 mm staand € 200,--
1/2 - 198x265 mm liggend € 100,--
1/2 - 130x400 mm staand € 100,--
1/4 - 97x265 mm liggend € 50,--
1/4 - 130x198 mm staand/liggend € 50,--
1/8 - 97x130 mm staand/liggend € 25,--
1/16 - 63x97 mm staand/liggend € 15,--

Aangezien onze courant onder het zogenoemde tabloid formaat valt, zijn standaard formaten zoals A4 en A5 zeer afwijkend en vaak duurder om te plaatsen, aangezien hier loze/lege ruimte overblijft. Kies daarom uitluitend een formaat welke hierboven wordt weergegeven. U dient het bestand op de exacte maat op te maken, u hoeft geen rekening te houden met marges. De minimale resolutie die wij hanteren is 200 DPI. Graag bestanden digitaal aanleveren bij voorkeur in een hoge kwaliteit JPG of PDF bestand. 

Lukt dit niet, dan helpen wij u natuurlijk graag verder! 

Tevens is het mogelijk om met een banner te adverteren op deze website www.deharkema.frl

De kosten hiervan bedragen slechts 100 euro per kwartaal.

Wilt u adverteren of heeft u zelf een leuk idee?
Stuur een mailtje naar adverteren@deharkema.frl voor meer informatie.


Voorwaarden:

- Geen erotische reclame of aanzetting tot geweld, opstand o.i.d.
- Geen casino of andere gok reclame.
- In onze courant worden geen losse flyers toegevoegd.
- Alle tarieven vallen onder het 0% BTW tarief.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter