AANGEPASTE ZORGVERLENING HUISARTSENPRAKIJK HET HOMEER

Geplaatst op: 16 Maart 2020 -

Beste patiënten,


Door de ontwikkelingen die plaatsvinden m.b.t. de verspreiding van het Corona-virus (COVID-19) delen wij u mede dat de huisartsenzorg aangepast wordt. Dat betekent dat er vanaf komende maandag 16 maart in onze praktijk, evenals in andere huisartsenpraktijken, aanpassingen in de zorgverlening zullen plaatsvinden.

Dit vraagt van u en van ons een andere houding; dit voor zowel uw als onze gezondheid.

Graag vragen wij u om, in ons aller belang, aan onze verzoeken gehoor te willen geven.


Vanaf maandag 16 maart zullen de volgende aanpassingen van kracht zijn:

1) De spreekuren voor diabetes, copd, astma en hart-en vaatziekten (bij de praktijkondersteuner) komen tot nader bericht te vervallen. Zij zullen patiënten, die hiervoor een afspraak hebben staan, bellen en een telefonisch consult inplannen.

2) De spreekuren voor geestelijke gezondheidszorg (bij de praktijkondersteuner-GGZ) komen, indien de geestelijke toestand van de patiënt het toelaat, te vervallen. Zij zal de patiënten, die al een afspraak hebben staan, bellen en een telefonisch consult inplannen.

3) U wordt gevraagd om voor informatieve vragen aangaande het Corona-virus
- te bellen naar het RIVM of GGD (en niet naar de huisartsen-praktijk!)
RIVM: 0800 - 1351

- of te kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl

- of te kijken in de patiëntenbrief (van thuisarts.nl): https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

4) U wordt gevraagd niet onaangekondigd naar de praktijk te komen. U dient eerst telefonisch contact op te nemen met de assistente. In principe worden patienten zonder afspraak geacht de praktijk niet te betreden. Er is geen assistente aan de balie. Patiënten die zonder voorafgaand telefonisch overleg langskomen worden gevraagd terug naar huis te gaan en alsnog telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Ook de Dokterswacht hanteert momenteel deze regel.

5) Er zullen alleen consulten (op de praktijk) en visites worden ingepland voor zorgvragen die niet uitgesteld kunnen worden.

6) Voor niet dringende hulpvragen verzoeken wij u de praktijk niet te bellen en deze uit te stellen tot na de epidemie.

7) Voor niet dringende zorgvragen kunt u gebruik maken van de e-services. Eventueel kunt u uw mailadres doorgeven voor vragen die per mail kunnen.

Wij hopen met deze maatregelen in de huidige situatie gepaste zorg op maat te kunnen blijven leveren. Wij hebben hiervoor u hulp nodig. Onze dank daarvoor.
Wij zullen u informeren wanneer wij door wijzigingen in de situatie de zorg binnen onze praktijk verder moeten aanpassen.

Wij wensen u veel sterkte toe in deze roerige tijd.

Zorg goed voor u zelf en voor uw naasten.

Namens de medewerkers van Huisartsenpraktijk Het Homeer

Vriendelijke groeten,

M Bosma, D Keizer, MS Landheer, E Hoekstra

huisartsen Harkema


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter