Info van het Plaatselijk Belang.

Geplaatst op: 16 Oktober 2014 -

Na de zomervakantie hebben we alweer 2 bestuursvergaderingen en meerdere bijeenkomsten gehad en willen we onze inwoners even op de hoogte brengen.


Inloopspreekuur
Vooraf aan onze bestuursvergadering gaan we een inloopspreekuur houden. 
Vanaf 19.45 tot 20.15 uur kunt u bij ons terecht voor vragen, suggesties, klachten enz.
Op 5 november is de volgende bestuursvergadering bij Spinder Stalinrichting.
Andere vergaderdata zullen worden aangegeven op de website www.deharkema.nl en in de Harkemaster Courant.

Verlichting en verkeersveiligheid
Nu het ’s avonds eerder donker is valt het op dat er minder lantaarnpalen branden.
Dit is vanwege de bezuinigingen van de gemeente, niet alleen in Harkema maar ook in andere dorpen.
Mochten er klachten zijn, kan dit doorgegeven worden aan de gemeente bij Peter Bos. Tel. 140511
Onlangs hebben we een overleg gehad bij de gemeente waarbij meerdere wensen zijn besproken: 
-Verlichting langs fietspad naar de Feart
-Strooien langs gezondheidscentrum
-Aandacht snelheid Reitsmastjritte

Wegen
De reconstruktie van de Nijebuorren en Bouwe Harkemastrjitte is bijna voltooid.
Verder wordt de oprit bij de apotheek, die nu half voor het pand ligt verplaatst, zodat het beter toegankelijk is voor mindervaliden.
Het voorstel om de tussenliggende ruimtes op het parkeerterrrein bij de Poimar te bestraten moet nog goedgekeurd worden door de gemeente.
De planning is in het voorjaar van 2015 te beginnen met het vervangen van de riolering van de Stûken en Kammingastrjitte. (vanaf Ringwyk)
De herinrichting van de Warmoltsstjritte is gepland voor 2016.

Maaien
Er zijn nu in Harkema meerdere veldjes die jaarlijks 2x gemaaid worden.
Dit geeft een onverzorgde aanblik, graag zouden we dit vaker gemaaid willen hebben.
De gemeente heeft tijdens het overleg aangegeven dat er nog meer bezuinigd moet worden, 
ook in het maaibeleid. Op dit vlak staat ons dus nog meer te wachten.

Woningbouw
Op de gymlocatie en het tennisterrein zouden we graag appartementen/woningen willen laten bouwen voor de van de Bentstichting en levensloopbestendige woningen.
Ook hierover is regelmatig overleg met de gemeente en andere betrokkenen.

Dorpsvisie
Hoe houden we Harkema leefbaar op het gebied van werken, wonen en recreëren?
PB is bezig met een nieuwe dorpsvisie te maken voor de periode 2015-2025
Iedereen die ideeën heeft of wil meedenken hierover kan dit mailen naar secretaris.pb@deharkema.nl of doorgegeven aan onze bestuursleden.

70 jaar Bevrijding
5 mei 2015 is een nationele feestdag, het is dan 70 jaar geleden dat ons land is bevrijd.
Graag zouden we dit in Harkema willen vieren met bijzondere activiteiten.
Ook hierbij vragen we de hulp van de inwoners van Harkema
Ideeën, commissieleden zijn welkom.

Het bestuur Plaatselijk Belang Harkema


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter