Collecte Brandwonden Stichting.

Geplaatst op: 14 Oktober 2014 -
In de week van 6 tot en met 11 oktober collecteerden meer dan 60.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Harkema gingen de collectanten langs de deuren. En met succes, gezamenlijk werd een bedrag van 1707,00 euro opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.  We willen de collectanten en u als inwoners van Harkema bedanken voor dit mooie bedrag!

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op de kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk, tot slot zijn het vooral de ontsierde littekens die het leven van de brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Daar moeten ze mee leven, de Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
 
Dit jaar nemen een viertal collectanten een bijzondere plaats in: Anneke van der Meer-Schurer, Sita van der Meer, Hanneke van der Meulen en Tineke Siegersma hebben 25 jaar als collectant voor de Brandwonden Stichting gelopen! Anneke van der Meer is vanaf het begin van deze collecte betrokken geweest, zij heeft het opgestart in 1989. Vanaf deze plaats willen we deze trouwe collectanten hartelijk bedanken voor het werk wat ze voor de Brandwonden Stichting hebben gedaan.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter