Tentsamenkomst

Geplaatst op: 3 September 2014 -Tentsamenkomst van de Evangelisatie Comm. op sportpark de Bosk.

Zondagavond 31 augustus j.l. was er weer de jaarlijkse Evangelisatie dienst die gehouden werd in de feesttent op sportpark de Bosk. Goitzen de Haan stelt deze feesttent ieder jaar weer beschikbaar om deze diensten te houden. Marten Claus opende deze avond en heette de 230 mensen een hartelijk welkom.


De begeleiding van de samenzang werd verzorgt door t'Heideblomke uit Harkema en als gasten mochten The Messengers uit Holwerd voor ons optreden. Ds.Deborah v/d Bosch was gevraagd om het thema "wie niet sterck is...." uit te leggen naar aanleiding uit het boek Fillipenzen 4: 13 waar staat:"ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft". Ook werden er prachtige liederen gezongen waaronder "Heer ik kom tot U","Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft" enz. Voorwaarts Christenstrijders was het laatste lied wat uit volle borst werd meegezongen voor een ieder huiswaarts keerde.

Na de dienst was er nog gelegenheid om onder het genot van een bakje koffie na te praten. Een gezegende avond voor een ieder die hier aanwezig was. 

Tekst: Leffert Nicolai
Foto's Joh. van Dellen


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter