100 jaar geleden ...

Geplaatst op: 24 Juni 2013 -

En toen was het zover, 23 Juni 2013, zondagmorgen 10.00 uur, een feestelijke herdenkings dienst ter ere van het 100 jarig bestaan van ons kerkgebouw. Enkele weken geleden werd er gevraagd om naar de bijeenkomst te komen in kleding van 100 jaar geleden. Nou wij hebben het geweten, in één woord geweldig hoe hieraan gehoor werd gegeven.De tractor van Peter en Rineke, met daarachter een wagen volgeladen met gemeenteleden in kledij van 100 jaar geleden. Een volle kerk gekleed in 100 jaar terug, op klompen, met een kinderwagen met daarin een echte baby, hoe verzin je het, hoge hoeden, een dominee in de vorm van Marten Claus die de dienst zou leiden, die aankwam in een oude Citröen van voor de oorlog, eigendom van Tamme Hansma, het Heideblomke die de dienst leide, zoals 100 jaar terug ook het geval was, echt schitterend.

Kerkeraadsleden die toen, dus ook nu alleen uit mannen bestonden. De diakenen die met de collecte rondging met de zogenaamde stokken met daaraan de ponk. En niet te vergeten de mooie verzen die wij mochten zingen ter ere van Hem, onze Vader in de Hemel, die herschreven waren door Broer Smedes, ons allen bekent, daar hij vaak in onze diensten voorging, dank daarvoor.

Na de dienst was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie met oranjekoek na te praten in de grote tent achter onze kerk op het Ds.Tiesingaplein, ook daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Wij als organisatie van dit unieke gebeuren mogen terug zien op een gezegende dienst.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter