Poel Swartfliet weer schoon.

Geplaatst op: 6 Juni 2013 -

De sanering van de poel Swartfliet in Harkema is afgerond. Deze poel, die verbonden is met het hoofdwatersysteem, was ernstig vervuild. Bijna 7.000 kuub zwaar vervuild slib is uit de poel verwijderd. De werkzaamheden hebben in totaal vier maanden geduurd en zijn grotendeels gefinancierd door het saneringsprogramma van de provincie Fryslân.De vervuiling, die in het verleden is veroorzaakt door een aantal verzinkerijbedrijven, was gehecht aan het slib dat zich op de bodem bevond. Hierdoor was er geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Maar om risico’s voor mens en milieu in de toekomst uit te sluiten was het nodig om de poel, die in het bezit is van zes particuliere eigenaren, te saneren. Tegelijkertijd is ook een deel van de sloten die verbonden zijn met de poel schoongemaakt.

Teksten: www.waldnet.nl
Foto's Fokke Ophuis


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter