Agenda Jaarvergadering PB Harkema 20 maart a.s.

Geplaatst op: 18 Maart 2013 -

Hierbij willen wij U uitnodigen voor de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang Harkema op 20 maart a.s.in de zaal van Café de Klok,aan de Bouwe Harkemastrjitte 1 te Harkema aanvang 19.30 uurHet programma is als volgt:

1.Opening en vaststellen van de agenda door voorzitter Geke van der Molen

2.Notulen jaarvergadering 2012 door Hendrikje Pijl

3.Jaarverslag 2012 door secretaresse Sippie Planting

4.Financieelverslag door penningmeester Gert Terpstra

5.Verslag kascommissie en benoemen nieuw kascommissielid

6.Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Joop Bekkema
Aftredend en herkiesbaar Gerben Lenstra en André Weenig
Kandidaat bestuursleden kunnen zich opgeven bij het bestuur

7.Huldiging en uitreiking van de Panne.

8.Rondvraag

9.Pauze

10.Verlichtingsplan

11.Sluiting

Graag tot ziens op de vergadering

Plaatselijk Belang Harkema


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter