LET OP! Subsidieaanvragen verenigingen Vóór 1 April 2013

Geplaatst op: 15 Maart 2013 -

Verenigingen die voorheen subsidie hebben aangevraagd bij de gemeente krijgen geen automatische bericht of brief meer van de gemeente Achtkarspelen om deze subsidie aan te vragen.Wij als plaatselijk belang hebben bij de Burgemeester en Wethouders en via de Federatie van Plaatselijk Belangen hier al meerdere keren tegen geprotesteerd en verzocht om dit toch schriftelijk of via email te kunnen blijven doen. Mondeling hebben ze hier mee ingestemd of aangegeven dat ze ons hier verder over zouden informeren...


Echter voor 1 april 2013 moeten alle verzoeken voor subsidie over 2013 bij de gemeente binnen zijn anders kan er geen aanspraak op subsidie meer worden gemaakt. Middels dit bericht wil het plaatselijk belang u hiervan op de hoogte stellen zodat u dit niet vergeet!

Via onze website www.achtkarspelen.nl kunt u lezen welke gegevens u daarvoor moet aanleveren. Een subsidieaanvraag voor 2013 dient uiterlijk 1 april 2013 bij ons binnen te zijn. Aanvragen die later binnenkomen, nemen wij niet in behandeling. Aldus: een functionaris van de Gemeente Achtkarspelen.

Ingestuurd door: Plaatselijk Belang Harkema.These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter